Topografi - Bornholm


ANGANTYR, ANKER: Bornholm's billedbog. Illustr. (#120328) kr. 150

ANGANTYR, ANKER: Bornholm's billedbog. Illustr. (#119593) kr. 120

BERNHARDSEN, E.CHR.R.: Portrett av en ø (Bornholm). Illustr. (#50025) kr. 40

BORNHOLM: I billeder - in pictures. Illustr. Bagside med billede af "Rotna". (#3218) kr. 80

BORNHOLMSKE KVINDERS HUSFLID: Udgivet af Bornholms museum og Bornholms Historiske Samfund. 1985. Illustr. (#70508) kr. 65

BØGGILD, HANSAAGE: En global afkrog. 56 bornholmere og andre danskere skriver og digter. Med 253 tegninger af Oluf Høst. (#97667) kr. 140

BØGGILD, HANSAAGE: Byens nips. Rønne-kuriosa. 1977. Illustr. (#64332) kr. 45

BØGGILD, HANSAAGE: Vinterrejse til Bornholm. Ill. af Sven Havsteen-Mikkelsen. (#109064) kr. 160

DAM, ASGER OG ERNST CLAUSEN: Digte og tegninger fra Bornholm. Illustr. (#8880) kr. 120

DAM, G.L. OG H.K. LARSEN: Aakirkeby 1346-1946. Illustr. N.p.s. (#51092) kr. 250

DAM, GUNNAR og FOLMER: Bornholmske vandringer. Arnold Busck 1947. Illustr. 93s. (#23009) kr. 50

DEHN-NIELSEN, HENNING: Bornholm på kryds og tværs. Turguide, natur, historie, seværdigheder, spisesteder, overnatning, sprog, kendte bornholmere, forlystelser. Illustr. (#107696) kr. 75

EGEVANG, ROBERT: Det gamle Svaneke. Nationalmuseet 1974. Illustr. 79s. (#57914) kr. 35

EGEVANG, ROBERT: Det gamle Rønne. Nationalmuseet 1974. Illustr. 63s. (#3341) kr. 35

EGEVANG, ROBERT: Byskriverens søn. Johan Nikolai Madvig og Svaneke. Illustr. (#107921) kr. 65

EGEVANG, ROBERT og FLEMMING LARSEN: Svaneke. Guide til byens historie. 1993. Illustr. 103s. (#23349) kr. 50

EGEVANG, ROBERT/JOHANNES THOMS: Rønne. Guide til byens historie. Illustr. (#107920) kr. 75

EYSELL, MARIA: Bornholm. Photographie: Fritz Dressler. (#114107) kr. 160

GORNITZKA, CARL AAGE og AXEL: En livskunstner. Otto Andreas Lillie Gornitzka som vi kender ham. Allinge 1953. Illustr. (#49077) kr. 35

HAMMER, A.: En aandelig klage-viise. Om enken Grethe Larsdatter som boede i Sandvig på Bornholm. 1966. Illustr. (#12074) kr. 35

HAMMERSHUS RUINER: Kortfattet historisk oversigt med plan og vejledning for besøgende. Allinge u.år. Illustr. 32s. (#81100) kr. 35

HANSEN, A.C. MØRK: Bornholms hjemstavn 1943. Illustr. (#113165) kr. 70

HAUBERG, P.: Bornholm. Tredie udgave. Illustr. Med dedik. Omslag rep med tape. (#81109) kr. 180

HAUBERG, P.: Bornholm. Tredie udgave. Illustr. Bind lidt nusset. (#113230) kr. 250

HAUBERG, P.: Bornholm. Anden udgave. Illustr. Ryg slidt. N.p.t. (#116029) kr. 225

HENRIKSEN, LEIF OG KARL KRISTENSEN (SAMLET): Bornholmske remser & gåder. Illustr. (#121021) kr. 90

HISTORISKE HUSE I AARSDALE FISKERLEJE.: Udarbejdet af Nationalmuseet. Illustr. (#38534) kr. 120

HISTORISKE HUSE I LISTED FISKERLEJE.: Udarb. af Nationalmuseet. Illustr. (#38536) kr. 120

HJORTH, H.: Karna Blåkujlla. Bornholms komedie i 3 Akter. (#107926) kr. 80

HJORTH, H.: De fire bornholmske rundkirker. Illustr. (#113166) kr. 65

HØST, OLUF: Bornholms Rundkirker. Tekst af Th. Lind. Illustr. (#107534) kr. 115

IPSEN, ARNE: Sangeren fra Hasle. Folkebog om Vilhelm Herold og hans bornholmske barndomsby i 1870'erne. Illustr. (#119557) kr. 70

IPSEN, HENNING: Tommelfingre. Med tegninger af Vagn Jakobsen. Nr.935/950 eksp. (#41497) kr. 75

IPSEN, HENNING: En bog om Bornholm. Illustr. (#25711) kr. 80

IPSEN, HENNING: Bornholm og bornholmere. 1967. Foto: Sune Jonsson. (#45376) kr. 80

JARMSTED, KNUD.: Almindingen. Skoven. Træet. Trivsel-Stedet. Illustr. (#116218) kr. 70

JENSEN, BENTE: Bornholm - Danmarks ferieø. Træk af turismens historie. Illustr. (#123814) kr. 150

JENSEN, N.P.: Hans Christian Kofod Graneli. En levnedsskildring og et kulturbillede. (#113327) kr. 150

JESPERSEN, M.: Liden geognostisk veivviser paa Bornholm. Mente. Manu. Malleoque. (#115893) kr. 400

JUL PAA BORNHOLM.: Årgange 1962-63-68-70-74-87. Illustr. Pr.stk. (#59918) kr. 35

JØRGENSEN, H.V.: 100 år med Foreningen Bornholm. Illustr. (#122854) kr. 140

JØRGENSEN, J.A.: Series Pastorum eller fortegnelse over præsterne paa Bornholm siden reformationen. Med vedføjede anmærkninger. (#81106) kr. 150

JØRGENSEN, JAN OG PETER FUNCH (RED): Bornholm - øen, maden og menneskene. Illustr. Med DVD. (#122049) kr. 150

KLINDT-JENSEN, J. (RED): Generalmarch. Parol: Christiansø. Feltråb: Danmark. Uddrag af M.C. Bechs erindringer fra 1808-10. Illustr. N.p.s. (#109069) kr. 120

KLINDT-JENSEN, JØRN: Tidsbilleder fra Nexø 1660-1860-1960. Tegninger af Oluf Høst + foto. Med dedik. (#27102) kr. 100

KLINDT-JENSEN, JØRN: Disse danske. Tegninger af Oluf Høst. (#56340) kr. 80

KLINDT-JENSEN, JØRN: Disse danske. Tegninger af Oluf Høst. Signeret af forfatter. (#123550) kr. 150

KNUDSEN, ANN VIBEKE: Bornholmske klædedragter ca. 1680-1870. Illustr. (#56758) kr. 55

KOEFOED, H.A.: Nilla på Knajlla-Bajlla. En bornholmsk kæderemse. Bornholms Tidendes Bogtrykkeri 1949. Illustr af Sigvard. Upag. Nr.253/400 eksp (#90331) kr. 100

KOFOED, ANKER E.: Christiansøs historie. Illustr. (#79438) kr. 150

KOFOED, ANKER E.: Sankt Hanskilden. Illustr. (#109117) kr. 60

KOFOED, ANKER E.: Christiansøs historie. Illustr. (#110343) kr. 200

KOFOED, H. SONNE OG N.C. STRANGEGÅRD: Klippeøens mænd fødte og førte. En samling bornholmske biografier. Illustr. (#39456) kr. 200

KOFOED, H. SONNE OG N.C. STRANGEGÅRD: Dæmmeså. Femte samling bornholmske anekdoter. Illustr. (#20914) kr. 75

KOFOED, H. SONNE OG N.C. STRANGEGÅRD: Dæmmeså. Bornholmsk humør. Sjette samling. Illustr. (#41353) kr. 45

KOFOED, H. SONNE OG N.C. STRANGEGÅRD: Dæmmeså. Fjerde samling bornholmske anekdoter. Illustr. (#111814) kr. 60

KOFOED, H.A.: Bornholmiana. Udvalgte bornholmske artikler. (#113878) kr. 90

KOFOED, KARL M.: Bornholmske særlinge. (#27301) kr. 120

KOFOED, KARL M.: Bornholmer-Ras. En solsøger fra det 16.aarhundrede. 1932. Omslag nusset. (#3742) kr. 100

KOFOED, OVE: Bornholm. I. Tilblivelse. II. Historie. III. Paa opdagelse. Illustr. (#116105) kr. 75

KOFOED, OVE M.FL.(RED): Hilsen fra Bornholm til M. K. Zahrtmann paa hans 70 Aarsdag 26. Januar 1931. Illustr. Nr.134/250 eksp. (#109068) kr. 160

LARSEN, ARNE: Læså. Bornholm fra tidernes morgen. 1959. Illustr. (#27846) kr. 50

LARSEN, NIELS-HOLGER: Bornholmsk byggeskik på landet. Illustr. (#118573) kr. 200

LIND, TH: Svaneke bys historie. Ny udgave ved Robert Egevang. Illustr. (#109112) kr. 160

LUDVIGSEN, JACOB: Bornholms sidste chance. Tillæg: Bornholm i det 3.årtusinde. (#106442) kr. 100

LUDVIGSEN, JACOB: Christiansø. Fæstning og fristed. Fotografier i farver af Knud Nielsen. (#123815) kr. 110

LYNGBY, JOHS.: Galløkken. Illustr. N.p.s. (#109070) kr. 40

MADSEN, ARNE: Doktor Boesen. Et tidsbillede fra Nexø. Illustr. (#69573) kr. 100

MAHLER, LUDVIG: En pinserejse til Bornholm for 100 år siden. Illustr. (#105012) kr. 60

MARCUSS, OVE: Bornholm. Vort skønne land. Illustr. (#107917) kr. 40

NIELSEN, NIELS: En by vokser til. Rønne 1890-1914. 1959. Illustr. (#13806) kr. 100

NIELSEN, RICHARD OG THORVALD SØRENSEN (RED): Bogen om Bornholm. Illustr. (#30400) kr. 280

OLSEN, PALLE WICHMANN: Hundrede aar paa en klippeø. Illustr. Med dedik. (#43935) kr. 160

OLSEN, SØREN: Oplev Bornholm. En natur- og kulturguide. Illustr. (#118605) kr. 120

PETERSEN, K.A.: Nogle viser i bornholmsk folkemaal. Med dedik. (#107910) kr. 60

RASMUSSEN, ALAN HJORTH: Østersøen gav... Træk af Bornholms og Christiansøs fiskerihistorie 1880-1993. Illustr. (#109114) kr. 100

ROHMANN, AAGE: Ager-dyrkningens behandling paa Bornholm. Schultz forlag 1964. 107s+palnche 1-5. (#96457) kr. 80

ROSENKRANTZ, A.: Geologisk fører for en tre-dages ekskusion til Bornholm. 1952. Illustr. (#51073) kr. 35

ROSTRUP, EGILL: Bornholm. 1984. Illustr af Niels Østergaard. Udgivet af Bornholm Tidendes forlag. (#57755) kr. 50

SCHÖNE, ELNA (RED): Gammalt å nyt. 2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.årgang. (#111812) kr. 280

SCT. LAURENTIUS KIRKE: Østerlars sogn. Bornholm. Rønne 1927/29. Illustr. 16s. (#81102) kr. 35

SOMMER, CHRISTIAN: Under himlens hvælv. Hjemstavnssange fra Bornholm.+ Landet mod solens opgang. Hjemstavnssange fra Bornholm II. Med dedik. (#107462) kr. 200

SOMMER, CHRISTIAN: Under himlens hvælv. Hjemstavnssange fra Bornholm. Colbergs boghandel, Rønne 1929. 158s. (#4189) kr. 80

SOMMER, CHRISTIAN: Under himlens hvælv. Hjemstavnssange fra Bornholm.+ Landet mod solens opgang. Hjemstavnssange fra Bornholm II. (#118397) kr. 300

SONNE, POUL M.: Svaneke. Handel-Søfart-Skibsbygning. Illustr. (#123741) kr. 150

STUB-JØRGENSEN, CHR.: Syv spredte stæder - men den samme verden. Bornholms Tidendes Bogtrykkeri 1955. Illustr af Vagn Christensen. (#90328) kr. 60

STUB-JØRGENSEN, CHR.: Soldyrkerne paa Madsebakke. Allinge 1952/80. Illustr. 34s. (#33602) kr. 55

STUB-JØRGENSEN, CHR.: Næsdævlens rige. Allinge 1945. Tegninger og vignetter af Ernst Køie. Orig.bd. 21s. (#49075) kr. 65

STUB-JØRGENSEN, CHR.: Kølvand. 1953. Illustr af Henning Køie. Med dedik. (#61213) kr. 40

STUB-JØRGENSEN, CHR.: Kampeløkke Aa. Allinge 1953. Illustr. (#48993) kr. 50

STUB-JØRGENSEN, CHR.: Hjemlands kyst. Digte fra Bornholm. 1946. (#61212) kr. 45

STUB-JØRGENSEN, CHR.: Blade af Hasles bog. 1963. Illustr. 95s. (#56838) kr. 60

STUB-JØRGENSEN, CHRISTIAN: Peter Nikolai Skovgaard og hans bøger om Bornholm. (#107460) kr. 55

SØRENSEN, SØREN: Øerne i Østerøen - før og nu. Illustr. (#109138) kr. 120

TEIST, FR.: ...og Hammerfyret svandt i natten. Af en bornholmsk embedsmands breve omkring århundredeskiftet. 1975. Illustr. (#4243) kr. 45

THORSEN, K.: Bornholmeruhrets historie 1745-1923. Navn på inderside af foromslag. Begge omslag løse. (#111816) kr. 180

TIEMROTH, PETERR: Gudhjem - i 9000 år. Fiskerleje - Kunstnerkoloni - Turistmekka. Illustr. (#116784) kr. 350

TRAP: Danmark. Bornholm amt. Illustr. (#34336) kr. 120

URNE, J.C.: Ager-dyrkningens behandling paa Bornholm. Udgivet af Aage Rohmann. 1964. Illustr. 107s+plancher. (#59832) kr. 80

VOSS, TAGE: Fra skærets horisont. Illustr af Ib Andersen. (#34754) kr. 90

ZAHRTMANN, M.K.: Borringholms Historie 1-2. Omslag let nusset. (#107871) kr. 240

ZAHRTMANN, M.K.: Borringholms Historie 1-2. N.p.s/t. (#112424) kr. 450


Tilbage til top